KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 

w ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH im. Wł. Broniewskiego 

w Ś W I D W I N I E  

 

 

1. 

 

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 

 

 

3 września 2018 r. 

 

2. 

 

PODZIAŁ ROKU SZKOLNEGO NA SEMESTRY: 

I SEMESTR 

II SEMESTR 

 

 

 

3 września 2018 r. - 27 stycznia 2019 r. 

11 luty 2019 r. – 21 czerwca 2019 r. 

 

3. 

 

ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA 

 

 

23 – 31 grudnia 2018 r. 

 

4. 

 

FERIE ZIMOWE 

 

 

28 stycznia 2019 r. – 10 luty 2019 r. 

 

5. 

 

WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA 

 

 

18 kwietnia 2019 r. – 23 kwietnia 2019 r. 

 

6. 

 

ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ W KLASACH III LO 

 

 

26 kwietnia 2019 r. 

 

7. 

 

EGZAMIN MATURALNY W SESJI WIOSENNEJ: 

- CZĘŚĆ USTNA 

 

- CZĘŚĆ PISEMNA 

 

 

 

 

- 09 do 22 maja 2019 r. 

 

- 06 do 25 maja 2019 r 

 

8. 

 

ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ W KLASACH 

PROGRAMOWO NAJWYŻSZYCH ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ 

 

 21 czerwca 2019 r. 

 

9. 

 

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE (SESJA LETNIA) 

- ETAP PISEMNY 

- ETAP PRAKTYCZNY 

 

 

 

 

18 czerwca 2019 r. 

wg ustaleń CKE  (21czerwca – 4 lipca 2019 r.) 

 

10. 

 

ZAKOŃCZENIE ROCZNYCH ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH 

 

 

21 czerwca 2019 r. 

 

11. 

 

FERIE LETNIE 

 

 

22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r. 

 

 

12. 

 

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ  
DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH  
(w których przeprowadzana będzie część pisemna egzaminów maturalnych) 

(dotyczy:  LO i ZSZ)* 

 

 1. maja  2019 r. 

7    maja  2019 r. 

      8   maja   2019 r. 

 

 

 

13. 

 

DODATKOWE DNI WOLNE 

(dotyczy:  LO i ZSZ)* 

 

2 listopada 2018 r.  

2 maja  2019 r. 

 

 

* - nie dotyczy zajęć praktycznej nauki zawodu w ZSZ 

 

TERMINY  DODATKOWE 

ZEBRANIA ŚRÓDSEMESTRALNE Z RODZICAMI: 

I  SEMESTR  - 21.11.2018 r. (środa)  godz. 16:30  

                                          – Liceum Ogólnokształcące   
                                          - Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 

                                          - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 

           

II SEMESTR – 26.03.2019 r. (wtorek)  godz. 16:30   

                                          - Liceum Ogólnokształcące 

                                          - Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 

                                          – Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 

                

ZEBRANIA OGÓLNE I KLASOWE Z RODZICAMI: 

19.09.2018 r. (środa)        kl. I, II i III  LO, BSIo  i  ZSZ 

 godz.  16:30  - zebranie ogólne w auli 

 godz.  17:00  - zebrania klasowe 

 

SPOTKANIA Z RODZICAMI (WYWIADÓWKI) 

 25.01.2019 r. (piątek)

                   godz.  1630      - Liceum Ogólnokształcące 
                                          - Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 

                                          - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 

DATA OPRACOWANIA: 20.03.2015 r

 

OBOWIĄZUJE OD: 01.09.2015 r.

ZSP-01.410.3.1.2015

 

NA LATA SZKOLNE: 2015/16 – 17/18

 

SZKOLNY PLAN NAUCZANIA

DLA ODDZIAŁU WIELOZAWODOWEGO

 

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA DLA MŁODZIEŻY

 

O TRZYLETNIM CYKLU NAUCZANIA

 

KLASA I W

Lp.

 

KLASY

LICZBA GODZIN TYGODNIOWO

W 3 LETNIM OKRESIE NAUCZANIA

LICZBA GODZIN

W 3 LETNIM

OKRESIE NAUCZANIA

I

2015/2016

II

2016/2017

III

2017/2018

LICZBA GODZIN TYGODNIOWO

1.

JĘZYK POLSKI

3

1

1

5

160

2.

JĘZYK NIEMIECKI

2

2

-

4

130

3.

HISTORIA

1

1

-

2

64

4.

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

-

1

-

1

32

5.

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

-

2

-

2

64

6.

GEOGRAFIA

1

-

-

1

32

7.

BIOLOGIA

1

-

-

1

32

8.

CHEMIA

1

-

-

1

32

9.

FIZYKA

1

-

-

1

32

10.

MATEMATYKA

2

1

1

4

130

11.

INFORMATYKA

-

1

-

1

32

12.

WYCHOWANIE FIZYCZNE

3

3

3

9

290

13.

EDUKACJA DLA BEZPIECZĘŃSTWA

1

-

-

1

32

14.

ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ a.

1

1

1

3

96

15

RELIGIA/ETYKAb.

2

2

2

6

192

16.

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE c.

14 w roku

(0,5)

14 w roku

(0,5)

14 w roku

(0,5)

1,5

48

17.

PRZEDMIOTY ZAWODOWE TEORETYCZNE d.

KURS IO

KURS IIO

KURS IIIO

KURSY I, II, III

KURST I, II, III

18.

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE e.

Wg KP

Wg KP

Wg KP

Wg KP

Wg KP

TYGODNIOWY WYMIAR GODZIN OBOWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH f.

19,5

15,5

8

43

1398

Uwaga ! Do celów obliczeniowych przyjęto 32 tygodnie w ciągu roku szkolnego.

 1. uwzględniona ścieżka edukacyjna prozdrowotna i regionalna,

 2. zgodnie z odrębnymi przepisami,

 3. zgodnie z odrębnymi przepisami,

 4. realizowane odrębnie dla każdego zawodu na kursach zawodowych przez okres 4 tygodni w każdej klasie
  w wymiarze 34 godzin tygodniowo wg planów w opracowanych przez koordynatora kształcenia zawodowego, (plus 1 godzina zajęć z wychowawcą klasy),

 5. młodociani pracownicy w zakładach pracy-wymiar godzin zajęć praktycznych zgodnie z Kodeksem Pracy,

 6. nie uwzględniono ilości godzin z przedmiotów zawodowych teoretycznych realizowanych na kursach zawodowych
  w wymiarze 34 godzin tygodniowo i zajęć praktycznych realizowanych oddzielnie w zakładach pracy zgodnie
  z Kodeksem Pracy.

 

Plan zajęć w roku szkolnym 2015/2016

 

 

 

 

Wkrótce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odwiedź nas na:

NUMERY ALARMOWE

Kontakt

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Władysława Broniewskiego
ul. Kościuszki 28
78-300 Świdwin

E-mail (administrator)

admin@zsswidwin.pl

 

JoomBall - Cookies

© 2016 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Broniewskiego w Świdwinie. Wszelkie prawa zastrzeżone.