KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

w ZESPOLE SZKÓŁ  im. Wł. Broniewskiego

w Ś W I D W I N I E

1.

 

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

 

2 września 2019 r.

2.

 

PODZIAŁ ROKU SZKOLNEGO NA SEMESTRY:

I SEMESTR

II SEMESTR

 

 

2 września 2019 r. - 24 stycznia 2020 r.

27 stycznia 2020 r. – 26 czerwca 2020 r.

3.

 

ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

 

 23 – 31 grudnia 2019 r.

4.

 

FERIE ZIMOWE

 

 10 luty 2020 r. – 23 luty 2020 r.

5.

 

WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

 

 9 kwietnia 2020 r. – 14 kwietnia 2020 r.

6.

 

ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ W KLASACH III LO

 

 24 kwietnia 2020 r.

7.

 

EGZAMIN MATURALNY W SESJI WIOSENNEJ:

- CZĘŚĆ USTNA

 

 

- CZĘŚĆ PISEMNA

 

 

 

- 07 do 22 maja 2020 r. (jęz. polski)

- 04 do 22 maja 2020 r. (jęz. obce)

 

- 04 do 21 maja 2020 r

 

8.

 

ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ W KLASACH PROGRAMOWO NAJWYŻSZYCH ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ

 

26 czerwca 2020 r.

9.

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE (SESJA LETNIA)

- ETAP PISEMNY

- ETAP PRAKTYCZNY

 

 

 23 czerwca 2020 r.

wg ustaleń CKE  (24czerwca – 9 lipca 2020 r.)

10.

 

ZAKOŃCZENIE ROCZNYCH ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH

 

 26 czerwca 2020 r.

11.

 

FERIE LETNIE

 

29 czerwca – 31 sierpnia 2020 r.

12.

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ 

DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH
(w których przeprowadzana będzie część pisemna egzaminów maturalnych)

(dotyczy:  LO i BSIo)*

 

4 maja  2020 r.

5 maja  2020 r.

6 maja   2020 r.

 

 

13.

 

DODATKOWE DNI WOLNE

(dotyczy:  LO i BSIo)*

 

12 czerwca 2020 r.

 * - nie dotyczy zajęć praktycznej nauki zawodu w BSIo 

TERMINY  DODATKOWE

ZEBRANIA ŚRÓDSEMESTRALNE Z RODZICAMI:

I  SEMESTR  - 26.11.2019 r. (wtorek)  godz. 16:30  

- Liceum Ogólnokształcące  

- Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 

II SEMESTR – 24.03.2020 r. (wtorek)  godz. 16:30  

- Liceum Ogólnokształcące 

- Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2

ZEBRANIA OGÓLNE I KLASOWE Z RODZICAMI:

25.09.2019 r. (środa)       

kl. I, II i III  LO, BSIo

godz.  17:00  - zebranie ogólne w auli

godz.  17:30  - zebrania klasowe

SPOTKANIA Z RODZICAMI (WYWIADÓWKI)

24.01.2020 r. (piątek)   godz.  16:30     

- Liceum Ogólnokształcące

- Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2

DATA OPRACOWANIA: 20.03.2015 r

 

OBOWIĄZUJE OD: 01.09.2015 r.

ZSP-01.410.3.1.2015

 

NA LATA SZKOLNE: 2015/16 – 17/18

 

SZKOLNY PLAN NAUCZANIA

DLA ODDZIAŁU WIELOZAWODOWEGO

 

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA DLA MŁODZIEŻY

 

O TRZYLETNIM CYKLU NAUCZANIA

 

KLASA I W

Lp.

 

KLASY

LICZBA GODZIN TYGODNIOWO

W 3 LETNIM OKRESIE NAUCZANIA

LICZBA GODZIN

W 3 LETNIM

OKRESIE NAUCZANIA

I

2015/2016

II

2016/2017

III

2017/2018

LICZBA GODZIN TYGODNIOWO

1.

JĘZYK POLSKI

3

1

1

5

160

2.

JĘZYK NIEMIECKI

2

2

-

4

130

3.

HISTORIA

1

1

-

2

64

4.

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

-

1

-

1

32

5.

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

-

2

-

2

64

6.

GEOGRAFIA

1

-

-

1

32

7.

BIOLOGIA

1

-

-

1

32

8.

CHEMIA

1

-

-

1

32

9.

FIZYKA

1

-

-

1

32

10.

MATEMATYKA

2

1

1

4

130

11.

INFORMATYKA

-

1

-

1

32

12.

WYCHOWANIE FIZYCZNE

3

3

3

9

290

13.

EDUKACJA DLA BEZPIECZĘŃSTWA

1

-

-

1

32

14.

ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ a.

1

1

1

3

96

15

RELIGIA/ETYKAb.

2

2

2

6

192

16.

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE c.

14 w roku

(0,5)

14 w roku

(0,5)

14 w roku

(0,5)

1,5

48

17.

PRZEDMIOTY ZAWODOWE TEORETYCZNE d.

KURS IO

KURS IIO

KURS IIIO

KURSY I, II, III

KURST I, II, III

18.

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE e.

Wg KP

Wg KP

Wg KP

Wg KP

Wg KP

TYGODNIOWY WYMIAR GODZIN OBOWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH f.

19,5

15,5

8

43

1398

Uwaga ! Do celów obliczeniowych przyjęto 32 tygodnie w ciągu roku szkolnego.

 1. uwzględniona ścieżka edukacyjna prozdrowotna i regionalna,

 2. zgodnie z odrębnymi przepisami,

 3. zgodnie z odrębnymi przepisami,

 4. realizowane odrębnie dla każdego zawodu na kursach zawodowych przez okres 4 tygodni w każdej klasie
  w wymiarze 34 godzin tygodniowo wg planów w opracowanych przez koordynatora kształcenia zawodowego, (plus 1 godzina zajęć z wychowawcą klasy),

 5. młodociani pracownicy w zakładach pracy-wymiar godzin zajęć praktycznych zgodnie z Kodeksem Pracy,

 6. nie uwzględniono ilości godzin z przedmiotów zawodowych teoretycznych realizowanych na kursach zawodowych
  w wymiarze 34 godzin tygodniowo i zajęć praktycznych realizowanych oddzielnie w zakładach pracy zgodnie
  z Kodeksem Pracy.

 

Plan zajęć w roku szkolnym 2015/2016

 

 

 

 

Wkrótce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odwiedź nas na:

NUMERY ALARMOWE

Kontakt

Zespół Szkół 
im. Władysława Broniewskiego
ul. Kościuszki 28
78-300 Świdwin

E-mail (administrator)

admin@zsswidwin.pl

 

JoomBall - Cookies

© 2019 Zespół Szkół im. W. Broniewskiego w Świdwinie. Wszelkie prawa zastrzeżone.