Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 

w ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH im. Wł. Broniewskiego 

w Ś W I D W I N I E  

 

 

1. 

 

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 

 

 

3 września 2018 r. 

 

2. 

 

PODZIAŁ ROKU SZKOLNEGO NA SEMESTRY: 

I SEMESTR 

II SEMESTR 

 

 

 

3 września 2018 r. - 27 stycznia 2019 r. 

11 luty 2019 r. – 21 czerwca 2019 r. 

 

3. 

 

ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA 

 

 

23 – 31 grudnia 2018 r. 

 

4. 

 

FERIE ZIMOWE 

 

 

28 stycznia 2019 r. – 10 luty 2019 r. 

 

5. 

 

WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA 

 

 

18 kwietnia 2019 r. – 23 kwietnia 2019 r. 

 

6. 

 

ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ W KLASACH III LO 

 

 

26 kwietnia 2019 r. 

 

7. 

 

EGZAMIN MATURALNY W SESJI WIOSENNEJ: 

- CZĘŚĆ USTNA 

 

- CZĘŚĆ PISEMNA 

 

 

 

 

- 09 do 22 maja 2019 r. 

 

- 06 do 25 maja 2019 r 

 

8. 

 

ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ W KLASACH 

PROGRAMOWO NAJWYŻSZYCH ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ 

 

 21 czerwca 2019 r. 

 

9. 

 

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE (SESJA LETNIA) 

- ETAP PISEMNY 

- ETAP PRAKTYCZNY 

 

 

 

 

18 czerwca 2019 r. 

wg ustaleń CKE  (21czerwca – 4 lipca 2019 r.) 

 

10. 

 

ZAKOŃCZENIE ROCZNYCH ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH 

 

 

21 czerwca 2019 r. 

 

11. 

 

FERIE LETNIE 

 

 

22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r. 

 

 

12. 

 

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ  
DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH  
(w których przeprowadzana będzie część pisemna egzaminów maturalnych) 

(dotyczy:  LO i ZSZ)* 

 

  1. maja  2019 r. 

7    maja  2019 r. 

      8   maja   2019 r. 

 

 

 

13. 

 

DODATKOWE DNI WOLNE 

(dotyczy:  LO i ZSZ)* 

 

2 listopada 2018 r.  

2 maja  2019 r. 

 

 

* - nie dotyczy zajęć praktycznej nauki zawodu w ZSZ 

 

TERMINY  DODATKOWE 

ZEBRANIA ŚRÓDSEMESTRALNE Z RODZICAMI: 

I  SEMESTR  - 21.11.2018 r. (środa)  godz. 16:30  

                                          – Liceum Ogólnokształcące   
                                          - Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 

                                          - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 

           

II SEMESTR – 26.03.2019 r. (wtorek)  godz. 16:30   

                                          - Liceum Ogólnokształcące 

                                          - Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 

                                          – Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 

                

ZEBRANIA OGÓLNE I KLASOWE Z RODZICAMI: 

19.09.2018 r. (środa)        kl. I, II i III  LO, BSIo  i  ZSZ 

 godz.  16:30  - zebranie ogólne w auli 

 godz.  17:00  - zebrania klasowe 

 

SPOTKANIA Z RODZICAMI (WYWIADÓWKI) 

 25.01.2019 r. (piątek)

                   godz.  1630      - Liceum Ogólnokształcące 
                                          - Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 

                                          - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 

Odwiedź nas na:

NUMERY ALARMOWE

Kontakt

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Władysława Broniewskiego
ul. Kościuszki 28
78-300 Świdwin

E-mail (administrator)

admin@zsswidwin.pl

 

JoomBall - Cookies

© 2016 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Broniewskiego w Świdwinie. Wszelkie prawa zastrzeżone.