Biblioteka - regulamin

REGULAMIN BIBLIOTEKI

1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, ich rodzice, nauczyciele
oraz inni pracownicy naszej szkoły.
2. Dopuszcza się udostępnianie zbiorów absolwentom.
3. Książki wypożyczane są na okres jednego miesiąca, natomiast lektury na 3 tygodnie.
4. Czytelnik, który zagubił lub zniszczył książkę zobowiązany jest odkupić
ten sam tytuł, lub inną książkę wskazaną przez bibliotekarza.
5. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji, może także
zgłaszać dezyderaty na temat książek, które jego zdaniem powinny zostać zakupione
do biblioteki.
6. Wraz z końcem roku szkolnego należy bezwzględnie zwrócić wszystkie
wypożyczone materiały.
7. Po uregulowaniu wszystkich zaległości i uzgodnieniu z bibliotekarzem można
wypożyczyć książki na okres wakacji. Ich zwrot warunkuje dalsze wypożyczenia.
8. Czytelnicy opuszczający szkołę (nauczyciele, uczniowie, pracownicy) zobowiązani są
do uregulowania  wszelkich zaległości, czego potwierdzeniem jest wpis na karcie
obiegowej.
9. Biblioteka i książki będą służyły także Twoim młodszym kolegom. Szanuj je!


REGULAMIN INTERNETOWEGO CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ

1. Z Internetu ma prawo korzystać personel szkoły oraz wszyscy uczniowie.
2. Przed przystąpieniem do pracy internauta zobowiązany jest bezwzględnie
do wpisania się do  zeszytu odwiedzin, po czym siada przy komputerze
o numerze wyznaczonym przez bibliotekarza.
3. Od momentu wejścia do sali internauta ponosi pełną odpowiedzialność
za użytkowany sprzęt.
4. Pliki wszelkiego typu stworzone lub ściągnięte przez internautę należy zgrywać
wyłącznie na nośniki własne.
5. Odtwarzanie plików dźwiękowych wyłącznie z użyciem słuchawek.   
6. Jednorazowo przy komputerze może pracować jedna osoba, chyba że
bibliotekarz zadecyduje inaczej.
7. Po zakończeniu pracy korzystający z komputera pozostawia stanowisko
w należytym porządku, nie wyłącza komputera.

  

Odwiedź nas na:

NUMERY ALARMOWE

Kontakt

Zespół Szkół 
im. Władysława Broniewskiego
ul. Kościuszki 28
78-300 Świdwin

E-mail (administrator)

admin@zsswidwin.pl

 

JoomBall - Cookies

© 2019 Zespół Szkół im. W. Broniewskiego w Świdwinie. Wszelkie prawa zastrzeżone.